Cena vodného a stočného 2020 (změna DPH k 1.5.2020)

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE OZNAMUJÍ

Změna ceny vodného a stočného od 1.5.2020

Od 1.5.2020 se snižuje DPH z 15% na 10%: 

Od 1.5.2020 budou platit tyto ceny s DPH:    

                             vodné      33,73  Kč/m3

                             stočné     36,29 Kč/m3

                             celkem    70,02  Kč/m3

 

 Ceny jsou  jednotné pro domácnosti  i ostatní odběratele a je  v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10%.

V Úpici  14.4.2020                                            Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

 

 

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

vyhlašují pro rok 2020 tuto cenu vodného a stočného

                             vodné      35,26  Kč/m3

                             stočné     37,94  Kč/m3

                             celkem    73,20  Kč/m3

Uvedené ceny  jsou  platné  od   1.1.2020. 

Ceny jsou  jednotné pro domácnosti  i ostatní odběratele a

je  v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 15%.

V Úpici  12.12.2019       Ing. Josef Kubo

                                    ředitel MěVaK Úpice

Pro srovnání se můžete podívat na ceny vody v naší republice

               http://www.sovak.cz/cena-vody

 

 

 

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

vyhlašují pro rok 2019 tuto cenu vodného a stočného

                             vodné      33,35  Kč/m3

                             stočné     35,65  Kč/m3

                             celkem    69,00  Kč/m3

Uvedené ceny  jsou  platné  od   1.1.2019. Ceny jsou stejné jako v roce 2018.

Ceny jsou  jednotné pro domácnosti  i ostatní odběratele a

je  v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 15%.

V Úpici  12.12.2018       Ing. Josef Kubo

                                    ředitel MěVaK Úpice

Pro srovnání se můžete podívat na ceny vody v naší republice

               http://www.sovak.cz/cena-vody

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

vyhlašují pro rok 2018 tuto cenu vodného a stočného

                             vodné      33,35  Kč/m3

                             stočné     35,65  Kč/m3

                             celkem    69,00  Kč/m3

Uvedené ceny  jsou  platné  od   1.1.2018.

Ceny jsou  jednotné pro domácnosti  i ostatní odběratele a

je  v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 15%.

V Úpici  27.11.2017       Ing. Josef Kubo

                                    ředitel MěVaK Úpice

Pro srovnání se můžete podívat na ceny vody v naší republice

               http://www.sovak.cz/cena-vody

 

 

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

vyhlašují pro rok 2017 tuto cenu vodného a stočného

 

                             vodné      30,59  Kč/m3

                             stočné     33,93  Kč/m3

                             celkem    64,52  Kč/m3

 

Uvedené ceny  jsou  platné  od   1.1.2017.

Ceny jsou  jednotné pro domácnosti  i ostatní odběratele a

je  v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 15%.

 

V Úpici  2.12.2016       Ing. Josef Kubo

                                    ředitel MěVaK Úpice

 

 

Pro srovnání se můžete podívat na ceny vody v naší republice

               http://www.sovak.cz/cena-vody