Cena vodného a stočného 2022

                    Městské vodovody a kanalizace Úpice vyhlašují pro rok 2022 tuto cenu vodného a stočného:

                             vodné     37,68 Kč/m3

                             stočné     41,15 Kč/m3

                            celkem   78,83 Kč/m3

 

Uvedené ceny jsou platné od   1.1.2022.

Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10%.

V Úpici 12.12.2021

  Ing. Josef Kubo

   ředitel MěVaK Úpice