Cena vodného a stočného 2021

                     vodné 35,68 Kč/m3

                              stočné 38,67 Kč/m3

                             celkem 74,35 Kč/m3

Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2021.

Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10%.