Možnosti úhrady

Možnosti  platby  vodného  a  stočného:

          složenkou na České poště  nebo

          bezhotovostním převodem na účet  č. 171902594 / 0600, VS = číslo faktury  

  • INKASO – je třeba  v peněžním ústavu  zařídit souhlas s inkasem a na MěVaK Úpice  nahlásit číslo účtu  odběratele.