Aktuality

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE

                                           O Z N A M U J Í:

Z důvodu čerpání dovolené bude středisko od 23.12. 2021 do 31.12.2021 uzavřeno.

Pohotovost "voda" 8,00-18,00 hod mobil: 603875653  

Ing. Josef KUBO

ředitel MěVaK Úpice

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE

                                           O Z N A M U J Í:

8.10.2021

Před č.p. 124 v ulici Bezručova se bude v pondělí 11.10. od 7,00 hodin opravovat havárie kanalizační přípojky. V místě opravy bude vozovka neprůjezdná. Z toho důvodu bude po dobu opravy ( předpokládáme pouze v pondělí 11.10.) ulice Maxima Gorkého označena značkou slepá ulice a obousměrný provoz. Ulice Bezručova v části sídliště Pod Skalkou bude obousměrná. Značení bude vyvěšeno již dnes.

Policie ČR-DI Trutnov, Městská policie Úpice, Policie ČR Úpice a IZS jsou informovány.

Děkuji za pochopení.

Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice  

 

30.10.2020

Vážení odběratelé,

vzhledem k vládnímu opatření, které se týká epidemie Covid-19, Vás žádáme, abyste  používali přednostně elektronickou a telefonickou komunikaci. V případě nutnosti osobního kontaktu se, prosím, předem telefonicky domluvte s našimi pracovníky a  při osobním kontaktu používejte předepsané ochranné prostředky.

Děkuji za pochopení.

Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice  

 

 

 

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE

                                           O Z N A M U J Í:

V úterý 21.7.2020 bude od 700 h do1400h z důvodu opravy havárie vodovodu přerušena dodávka pitné vody v ulicích Vrchlického a Třebízského.                                        

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.                          MěVaK   Úpice

 

 

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE

Vzhledem k úpravě ceny vodného a stočného od 1.1.2020 bude probíhat mimořádný odečet stavu vodoměru k datu 31.12.2019. Prosíme proto odběratele o  nahlášení stavu vodoměru na telefon 499882604 nebo mobil 734573012 nebo e-mail:  mailto:fakturace@vakupice.cz nebo na  naše webové stránky: http://vakupice.cz/nahlaseni-odectu-vodomeru/

 

 

Předem děkujeme za spolupráci.

MěVaK Úpice

 

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE

                                           O Z N A M U J Í:

 Z důvodu čerpání dovolené bude od 23.12.2019 do 30.12.2019 kancelář střediska zavřena.

 Pohotovost vodovody od 8,00 do 18,00 hod na čísle: 603875653

 

                                                                                             Ing. Josef Kubo

                                                                                         ředitel MěVaK Úpice

 

 

 

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE

                                           O Z N A M U J Í:

Ve čtvrtek 31.10.2019 bude od 800 h do1400h z důvodu výměny vodovodních přípojek přerušena dodávka pitné vody.  

Přerušení dodávky vody se týká ulice Zákopanka a Nová Závoď.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.                          MěVaK   Úpice

 

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  ÚPICE     

 O Z N A M U J Í:

V pondělí 7.10.2019 bude od 800 h do1400h z důvodu výměny čerpadel v čerpací stanici vodovodu přerušena dodávka pitné vody  ulici Jiskrova (celá „Kréta“).                                                                                                                                     Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.                                                                                                                    MěVaK   Úpice

 

 

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  ÚPICE     

Od pondělí 30.9.2019 budou probíhat v chodníku v ulici Na Veselce od č.p.1013 až po autobusovou zastávku Úpice, most F.L.Riegra výkopové práce spojené s pokládkou nového vodovodního potrubí. Předpoklad trvání prací je cca 3 týdny. Po tuto dobu nebude dodávka pitné vody omezena.                                                              

Situace bude označena, chodník po dobu prací bude možno  používat jen se zvýšenou opatrností.

Dbejte prosím pokynů pracovníků Technických služeb a MěVaK Úpice.                                    

 Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.                                                                                                                         Ing.Josef Kubo                                                                                                                ředitel MěVaK   Úpice

 

 

        

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE 

 O Z N A M U J Í:

Ve středu 25.9.2019 bude od 700 h do1500h z důvodu opravy havárie na vodovodu před koupalištěm (za č.p. 802) přerušena dodávka pitné vody v ulicích Poděbradova (od č.p. 215 po č.p. 802) a v ulici Jiskrova (celá "Kréta").                                        
Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.          
                                                                                                         MěVaK   Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

4.9.2019 vznikla havárie a  velký únik vody na vodovodním řadu v ulici Chelčického u č.p. 522. Z důvodu opravy bude 4.9.2019 od cca 8,oo hod přerušena dodávka vody v ulicích Chelčického, Třebízského, Vrchlického. V ulici Macharova bude po dobu opravy nižší tlak vody. Oprava bude trvat do cca 14,00 hod.

Děkujeme za pochopení, musíme to neprodleně opravit a zabránit dalšímu úniku vody.

                                                                              Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice           

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE 

 O Z N A M U J Í:

Od 5.8.2019 do 16.8.2019 bude administrativní pracovnice - pokladní MěVaK Úpice čerpat dovolenou. Po tuto dobu nebude možno vykonávat administrativní úkony (smlouvy, změny, atd.). Provoz pokladny po tuto dobu pro platby v hotovosti bude v úterý: 6,00-11,00 a 12,00-15,30 hod, kdy je pokladní den,  zajištěn. Administrativní úkony se budou provádět opět od 19.8.2019.  

Ing. Josef Kubo

ředitel MěVaK Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE 

 O Z N A M U J Í:

 Z technických důvodů bude pokladna v úterý 7.5.2019 otevřena pouze do 14,00 hod.

 Děkujeme za pochopení.

                                                             Ing. Josef KUBO

                                                                                          ředitel MěVaK Úpice

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

                                   O Z N A M U J Í:

 Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude středisko v úterý 2.4.2019 od 11, 00 hod zavřeno.

Pohotovost : 603 875 653, 603 891 541

  Ing.Josef KUBO, ředitel MěVaK Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

oznamují:

Zahájení svozu bio odpadu v r. 2019

Zahajujeme tedy:   

Pondělí dne 15. dubna

Bude proveden svoz z území Úpice ležícím na levém břehu řeky Úpy

To je např. Nová Závoď, Veselka a celý Sychrov

Středa dne 17. dubna

Bude proveden svoz z území Úpice ležícím na pravém břehu řeky Úpy

To je např. centrum města, Kréta a Radeč

 V dalších týdnech potom bude svoz organizován opět vždy v pondělí (levý břeh) a ve středu (pravý břeh).

V případě, že na pondělí nebo středu vychází svátek, posouvá se svoz na nejbližší příští pracovní den.

 Jako každý rok i letos žádáme naléhavě všechny uživatele, aby při vyhrabávání zahrad po zimě bio odpad znečištěný kamením, drny a jinými nevhodnými materiály NEDÁVALI do svozových nádob. Obsluha svozových vozů bude důrazně upozorněna, aby v případě znečistěného obsahu nádoby odpad neodebrala a nádobu označila štítkem o nevhodnosti odpadu.

 Děkujeme, že s námi třídíte!

Ing. Jan  V l č e k                                                             Ing. Josef   S e d l á č e k             

 vedoucí TS Úpice                                                                        vedoucí BPS Úpice

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

oznamují:

V sobotu 9.3.2019 bude od 800 h do1600 h z důvodu opravy havárie na vodovodu v ulici Bří.Čapků před č.p. 800 (Česká spořitelna) přerušena dodávka pitné vody v ulici Bří. Čapků, Na Lánech. Po dobu opravy bude omezená  doprava a parkování označené dopravními značkami.                                             

Odběratelé byli včas informováni. Předzásobte se, prosím, dostatečným množstvím vody.

Omlouváme se za vzniklé potíže, ale musíme to opravit.

Děkujeme za pochopení.                                    Ing. Josef Kubo, ředitel  MěVaK   Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V pondělí 25.2.2019 bude od 800 h do1400h z důvodu opravy havárie na vodovodu přerušena dodávka pitné vody v ulici Regnerova od „Rokle“ směrem na Havlovice po č.p. 132 Havlovice. Odběratelé byli včas informováni. Omlouváme se za vzniklé potíže, ale musíme to opravit.

Děkujeme za pochopení.

 

                                                             Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK   Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve středu 20.2.2019 bude od 700 h do1400h z důvodu opravy havárie na vodovodu přerušena dodávka pitné vody v ulici Regnerova od „Rokle“ směrem na Havlovice po č.p. 132 Havlovice. Odběratelé byli včas informováni. Omlouváme se za vzniklé potíže, ale musíme to opravit.

Děkujeme za pochopení.

 

                                                             Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK   Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují: 

Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 27.12.-31.12. 2018 středisko zavřeno.

Pohotovost 8,00-18,00 hod: 603 875 653, 603 891 541

Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice                      

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V úterý 4.12.2018 bude od 800 h do 1400h z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu za PENNY marketem v ulici Revoluční přerušena dodávka pitné  vody. Odstávka se týká celé ulice Revoluční. Odběratelé byli  včas     informováni.                                                       

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení. Musíme to opravit.   

Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice                      

 

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve středu 3.10.2018 bude od 1300 h do 1800h z důvodu havárie-opravy na vodovodním řadu přerušena dodávka pitné  vody  v části Úpice na  Lánech. Odběratelé byli       informováni.                                                       

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.                          MěVaK   Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V úterý 14.8.2018 bude od 800 h do1400h z důvodu napojení nových přípojek vodovodu přerušena dodávka pitné vody.                                        

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.                          MěVaK   Úpice

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V pátek 18.5.2018 bude středisko od 1100 hod z provozních důvodů uzavřeno.

Ing. Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V pondělí 16.4.2018 bude od 700 h do1400h z důvodu opravy havárie na vodovodu v ulici Lesní přerušena dodávka pitné vody v části Úpice na Velbabě.          

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.      

  Ing. Josef Kubo, ředitel  MěVaK   Úpice

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují: 27.12.2017-29.12.2017 bude středisko z důvodu čerpání dovolené uzavřeno. 

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve středu 25.10.2017 bude v ulici Regnerova od Belvederu směrem na Havlovice po č.p. 132 bude od 9,00 do cca 10,00 hod   přerušena dodávka vody z důvodu opravy havárie nadzemního hydrantu před areálem stadionu Sparta.  Předzásobte se prosím dostatečným množstvím vody.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve čtvrtek 28.9.2017 bude v ulicích Bří. Čapků, Nezvalova stezka,  Palackého po "Parlament"-včetně, na Lánech: základní škola a  v ul. Mánesova, Myslbekova, Alšova, Bílkova, Švabinského  od 6,00 do cca 14,00 hod na dobu nezbytně nutnou přerušena dodávka vody z důvodu opravy havárie vodovodního řadu na křižovatce ul. Bří. Čapků a Palackého.  Předzásobte se prosím dostatečným množstvím vody.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V úterý 5.9.2017 bude  uzavřena pokladna.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve čtvrtek 3.8.2017 bude v Radči od 6,00 do cca 14,00 hod na dobu nezbytně nutnou přerušena dodávka vody z důvodu opravy havárie vodovodní přípojky. Odstávka  se týká části Radče před č.p. 16  směrem do Úpice. Předzásobte se prosím dostatečným množstvím vody.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V pátek 21.7.2017 v době 7,00 hod - 19,00 hod bude uzavřen vjezd do Jiskrovy z ulice Poděbradovy. Důvodem je finální úprava vozovky po opravě vodovodu. Dopravní situace bude označena dopravními značkami. IZS je informován. 

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

 MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V pondělí 3.7.2017 bude v Radči od 6,30 do 18,00 hod na dobu nezbytně nutnou přerušena dodávka vody z důvodu napojení na nový vodovodní řad. Odstávka  se týká části Radče před č.p. 24  směrem do Úpice. Předzásobte se prosím dostatečným množstvím vody.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

dne 23.6.2017 bude zahájena oprava havárie vodovodního potrubí výměnou za nové v Radči pod cestou vedoucí souběžně s hlavní silnicí kolem č.p. 16, č.p.15. Z tohoto důvodu bude tato cesta uzavřena. Před uzavřením vody budou  odběratelé včas informováni.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

v úterý 20.6.2017 bude od 7,00 do 15,00 hod uzavřen vjezd do Jiskrovy ulice z  Poděbradovy ulice za mostem přes Radečku. Důvodem jsou práce na vodovodním řadu. Dopravní situace bude značena dopravními značkami.

Děkujeme za pochopení.        Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice           

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve čtvrtek 20.4.2017 bude v Radči od 630 h do1500h z důvodu opravy vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody. Odběratelé, kterých se to týká,  budou informováni 19.4.2017 písemně. Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.    Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice           

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve středu 22.3.2017 a ve čtvrtek 23.3.2017 od 700 h  do 1600 h bude   přerušena dodávka pitné vody z důvodu opravy poruchy vodovodu v ulici Žižkova před č.p. 433. Předzásobte se proto potřebným množstvím vody. Výkopové práce budou zahájeny 21.3.2017. Ulice Žižkova bude po dobu opravy (tj. 21.3.-23.3.) vždy od 7,00 hod do 14,30 hod obousměrně uzavřena. Integrovaný záchranný systém byl informován. Omlouváme se za vzniklé potíže, musíme to opravit.

Děkujeme za pochopení.        Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice           

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Ve čtvrtek 16.3.2017 od 700 h  do 1600 h bude   přerušena dodávka pitné vody z důvodu opravy poruchy vodovodu v ulici Bezručova před č.p. 127. Dodávka vody bude omezena v ulicích Maxima Gorkého, Vančurova, Bezručova. Předzásobte se proto potřebným množstvím vody.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.        

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice           

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

V úterý 7.3.2017 od 800 h  do 1600 h bude   přerušena dodávka pitné vody z důvodu opravy poruchy vodovodu v ulici Maxima Gorkého před č.p. 513. Dodávka vody bude omezena v ulicích Maxima Gorkého, Vančurova, Bezručova. Předzásobte se proto potřebným množstvím vody.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.        

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice           

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

Dnes 18.1.2017 nad ránem došlo k havárii vodovodu v ulici Chelčického před č.p. 222. Uniká velké množství vody, opravu zahájíme dnes v 7,30 hod. Z tohoto důvodu po dobu opravy nepoteče voda od 7,00 hod do cca 14,30 hod v ulicích Chelčického, Husova, Vrchlického , Třebízského, Mezerové, Macharova, Šaldova, Bunzela.

Omlouváme se odběratelům za vzniklé potíže, ale musíme to ihned opravit.

Ing.Josef Kubo, ředitel MěVaK Úpice

603 891 541, 499 882 604

reditel@vakupice.cz

 

 

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE oznamují:

ve dnech 23.12.2016, 29.12.2016, 30.12.2016 bude středisko zavřeno

 Pohotovost na tel.: 603 875 653  (603 891 541)

...............................................................................................

MĚSTSKÉ  VODOVODY  A  KANALIZACE  ÚPICE

vyhlašují pro rok 2017 tuto cenu vodného a stočného

                             vodné      30,59  Kč/m3

                             stočné     33,93  Kč/m3

                             celkem    64,52  Kč/m3

Uvedené ceny  jsou  platné  od   1.1.2017.

Ceny jsou  jednotné pro domácnosti  i ostatní odběratele a je  v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 15%.

V Úpici  2.12.2016        Ing. Josef Kubo

                                        ředitel MěVaK Úpice

Pro srovnání se můžete podívat na ceny vody v naší republice

               http://www.sovak.cz/cena-vody

...............................................................................................

26.8.2016

...............................................................................................

 4.1.2016 cena vodného a stočného zůstává v roce 2016 stejná

Pro srovnání se můžete podívat na ceny vody v naší republice

               http://www.sovak.cz/cena-vody

...............................................................................................

od 29.6 do 20.7.2015 probíhala v ulici Puškinova přeložka vodovodu PE 80 za nevyhovující PE 80 ze 70tých let. Starý řád byl nekvalitně položen do země a docházelo k častým poruchám. Nový řád pokládala f.KVIS Pardubice. Práce probíhaly pod dohledem MěVaku bez větších problémů. K přerušení dodávky vody došlo na pouhých 8 hodin , po tuto dobu byla zajištěna  cisternou  MěVak.

image6643 image6610 image6595 image6592

 

...............................................................................................

7.7.2015 byla provedena první etapa rekonstrukce prameniště Mostolinka v Radči .107 let stará uzavírací šoupata Kunz Hranice byla nahrazena novými šoupaty od f.Hawle.Jednalo se o šoupě na odkalení DN 150 a šoupě DN 200 směrem do Úpice do VDJ Mostolinka,které nahradilo šoupě  DN 175 dnes již nepoužívané.Práci prováděla f.Akvamont Malé Svatoňovice .V druhé etapě dojde k vyfrézování jímacích zářezů .A třetí etapou bude úprava skleněné podlahy uvnitř objektu.

 

image6569 image6729 2015-07-07-1560 2015-07-07-1544

 

...............................................................................................

17.6.2015 byla odstraněna vodovodní porucha v Radči naproti koupališti směrem k zahrádkám Na Výsluní.Jednalo se o trhlinu na PVC 160 hned vedle napojení přípojky ,z toho důvodu se musela navrtat nová a osadit šoupátky a stávající navrtávka byla opravena opravným třmenem .Oprava byla za spolupráce Technických služeb  Úpice a Vaku dokončena v odpoledních hodinách.

2015-06-17-1464  2015-06-17-1462

...............................................................................................

12.5.2015 byla odstraněna vodovodní porucha na sídlišti na rozhraní ulic Seifertova a Sládkova.Po celou dobu byla zajištěna dodávka vody cisternou MěVak .Jednalo se o prasklé hrdlo na starém litinovém potrubí  Lt 80.Zásah byl o to složitější, že se nad potrubím nacházely staré přerostlé tůje.Až po jejich odstranění došlo k opravě potrubí a připojení nadzemního hydrantu.

2015-05-12-1364 2015-05-12-1367 2015-05-12-1369

2015-05-12-1371 2015-05-13-1377 2015-05-12-1359

 

............................................................................................................ 

26. 03. 2015  ÚPICE – Jak je to s vodou v Úpici reportáž najdete na

http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-jak-je-to-s-vodou-v-upici

............................................................................................................ 

Zahájení svozu bio odpadu v r. 2015

Pondělí dne 20. dubna 2015

Bude proveden svoz z území Úpice ležícím na levém břehu řeky Úpy

To je např. Nová Závoď, Veselka a celý Sychrov.

Úterý dne 21. dubna 2015

Bude proveden svoz z území Úpice ležícím na pravém břehu řeky Úpy

To je např. centrum města, Kréta a Radeč.

Podrobnosti naleznete ZDE .

 

............................................................................................................

21.2.2015  v sobotu dopoledne byla přerušena dodávka vody na cca 3 hodiny v ulici Havlíčkova z důvodu opravy havárie vodovodního řadu.

2015-02-21-11422015-02-21-1144

                před opravou                                                                         po opravě

 

 

............................................................................................................

27.12.2014 došlo k poruše čerpadla ve vrtu Podrač. 21. 1.2015 bylo toto čerpadlo  zásobující vodojem Hvězdárna vyměněno za nové,

a to včetně potrubí v provedení nerez potravinářská ocel. Tímto bylo obnoveno standardní zásobování vodou.

V období, kdy nebylo možno čerpat vodu z vrtu (27.12.2014-21.1.2015) nebylo ohroženo ani omezeno zásobování obyvatel pitnou vodou.

Vodojem Hvězdárna se v tomto období doplňoval z vodojemu Radeč.

Podrač vrt1

výměna čerpadla vrt Podrač