Tvrdost vody

Přepočty

Oficiální jednotkou tvrdosti je jeden milimol na litr, ve zkratce „mmol/l“. Stále se však v hojné míře užívají starší jednotky, jako např. stupně německé, značeno jako „°N“, příp. „°dH“ nebo také stupně francouzské, značeno jako „°F“. S těmito jednotkami se můžete běžně setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám, či myčkám nádobí. V každé stupnici jsou odpovídající hodnoty tvrdosti jiné, proto v následujícím uvádíme přepočtovou tabulku mezi jednotlivými stupnicemi.

Voda  

mmol/l

°dH

°F

velmi měkká       

do 0,5

do 2,8

do 5

měkká

0,7-1,25

3,9-7

7-12,5

středně tvrdá    

1,26-2,5

7,01-14

12,51-25

tvrdá

2,51-3,75

14,01-21

25,01-37,5

velmi tvrdá         

nad 3,76

nad 21,01

nad 37,51

Hvězdárna 2,72 milimol

Mostolinka 2,49 milimol

Radeč 2,97 milimol