Uzavření smlouvy o dodávce vody

K uzavření smlouvy o dodávce vody je třeba doložit:

 

1.kupní smlouvu(v případě úmrtí odběratele úmrtní list)

2.výpis z obchodního rejstříku(pokud existuje)

3.občanský průkaz

4.výpis z katastru nemovitostí

5.stav vodoměru k datu přepisu odsouhlasený novým i předchozím odběratelem